เทคนิคมายากล
ตาวิเศษ (พลังจิต)
ภาพลวงตา
กอดอกผูกเชือก
กลหนังยาง
กลไต่เชือกอินเดีย
แขนที่ถูกสะกด
ผูกปมหลอก
เข็มกลัดทายใจ
กล่องไม้ขีดแสนกล
กลผ่ามะนาวเป็นเหรียญ
เงื่อนหายในพริบตา
ตัวเลขลึกลับ
มายากลเชือก (Rope Magic)


ไม้ขีดไฟมหัศจรรย์
5 ตุลาคม 2548 อ่าน 17,403 ครั้ง | พิมพ์ | rss

อุปกรณ์ :
• ยาง 1 เส้น ไม้ขีดไฟ 2 ก้าน (ตัดหัวไม้ขีดออกแล้ว)

วิธีเล่น :
• วางยางไว้ตรงนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ แล้วเอาไม้ขีดไฟใส่ไปในยางพร้อมกับหมุนไม้ขีดไฟ
• วางไม้ขีดไฟอีกก้านระหว่างนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้กั้นไม้ขีดไฟที่อยู่กับยาง• ปล่อยไม้ขีดไฟในแนวนอนโดยปล่อยนิ้วชี้ขวา ไม้ขีดไฟก้านนี้จะหมุนเร็วเต็มที่ และเนื่องจากภาพลวงตาทำให้มีความรูสึกเหมือนว่า ไม้ขีดไฟก้านนี้ผ่านไม้ขีดไฟอีกก้านที่ตั้งอยู่โดยไม่ทำให้หัก

© Academyofmagical.com All Rights Reserved.
The International Academy of Magic
Tel (66) 08-9670-1725 Email : mamada_magic@hotmail.com